• Download Productinformatie

    Mis niks. Vul je naam en e-mail adres in om alle uitgebreide informatie van onze gasvrije systemen te bekijken...
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Rookkanaal voor pelletkachel of pelletketel installeren: de belangrijkste aandachtspunten [Interview]

rookkanaal

Om veilig van een pelletkachel of pelletketel te kunnen genieten, moeten de rookgassen gestroomlijnd worden afgevoerd. De plaatsing van een rookkanaal – ook wel rookgasafvoer – is hierbij van essentieel belang en vraagt om de nodige expertise. Rookgasafvoer-expert Peter Brussaard deelt de belangrijkste aandachtspunten bij het selecteren van het juiste rookkanaal. Zijn bedrijf Tirema b.v.  levert de rookkanalen voor onze Gasvrij pelletkachels en -ketels.

Regelgeving omtrent rookkanalen

Elk in Nederland verkocht rookkanaal moet voldoen aan de regelgeving met betrekking tot brandveiligheid, zoals opgesteld in de NEN6062-norm. Deze normen zijn gebaseerd op de Europese CE 1856-1-keuring. Het dubbelwandig rookkanaal dient gekeurd te zijn met een zogeheten T600-certificaat: een verplichte brandveiligheidskeuring welke garandeert dat het gebruikte dubbelwandige rookkanaal ten minste 30 minuten een temperatuur van 1000 graden Celsius kan verdragen.

Verder dient ieder dubbelwandig rookkanaal dat in Nederland wordt geïnstalleerd te zijn voorzien van een omkokering. Deze handeling moet worden uitgevoerd volgens de regels in het Bouwbesluit.

Temperatuur binnen rookkanalen

De temperatuur binnen rookkanalen van pelletkachels en -ketels blijft bij normaal gebruik ruimschoots onder de gestelde norm, benadrukt Peter. “Bij biomassasystemen is de stooktemperatuur veel lager dan deze van houtkachels. Bij eerstgenoemde blijft de temperatuur van het rookgas vrijwel altijd onder de 150 graden Celsius.”

Enkel- en dubbelwandig kanaal bij dakafvoer

enkelwandig rookkanaal

Enkelwandig rookkanaal

Wanneer je met vaste brandstoffen stookt, dan volstaat tot aan het plafond de plaatsing van een enkelwandig kanaal, geeft Peter aan. Om hier vervolgens aan toe te voegen dat het kanaal over moet lopen in een dubbelwandige uitvoering, zodra deze door een vloer loopt.

Brandbare versus niet-brandbare materialen

De plaatsingsregels verschillen per plafondtype. “Bij een enkelwandig kanaal is het verplicht om 250 mm afstand te houden van brandbare materialen, zoals houten vloeren en/of plafonds. Bij dubbelwandige kanalen bedraagt de verplichte afstand vanaf de buitenwand van het kanaal 50 mm. Bij een buis met een diameter van 100 mm, dien je dus rekening te houden met een 100 mm groter gat”, verduidelijkt Peter. Bij een doorvoer via niet-brandbare plafonds, vloeren of wanden wordt een afstand van 10 tot 20 mm rondom aangehouden.

Zelfde plaatsingsregels voor gevelafvoer

dubbelwandig rookkanaal

Dubbelwandig rookkanaal

In sommige woningen is alleen een rookafvoer via de gevel mogelijk. Bij dergelijke installaties gelden dezelfde plaatsingsregels voor wat betreft brandbare en niet-brandbare materialen. Aan de buitenzijde van de woning wordt in dit geval gebruikgemaakt van een omhooglopend dubbelwandig rookkanaal. “De dubbele wand van het rookkanaal dient nog een aanvullend doel”, nuanceert Peter. “Deze voorkomt afkoeling van de rookgassen en daarmee ook condensvorming.”

Let op: voor een installatie van het rookkanaal via de buitengevel is in veel gevallen wel een vergunningaanvraag noodzakelijk.

Bestaand schoorsteenkanaal gebruiken mogelijk

Als de woning over een schoorsteen beschikt, kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het bestaande schoorsteenkanaal. “Bij het aansluiten van een pelletkachel of -ketel is het belangrijk dat de schoorsteen van tevoren goed geveegd is. Om verzekeringstechnische redenen is het verstandig deze handeling altijd door een erkend schoorsteenveegbedrijf te laten uitvoeren”, tipt Peter. “Aan de afvoer van de kachel of ketel koppel je vervolgens een flexibele RVS-slang met gladde binnenwand om de rookgassen af te laten voeren. De gladde binnenwand zorgt voor minimale weerstand, is eenvoudig te reinigen en gaat vervuiling in de vorm van roetvorming tegen.”

Ander werkingsprincipe dan houtkachel

flexibel rookkanaal

Flexibel rookkanaal

Pelletkachels en pelletketels hebben een ander werkingsprincipe dan houtkachels en hanteren daarnaast andere diameters voor de rookkanalen. De meest gebruikte diameter voor houtkachels is 150 mm, voor pelletkachels 80 en 100 mm voor pelletketels gelden diverse grotere diameters.

Peter: “Naast het feit dat pelletkachels en pelletketels een veel schonere verbranding hebben en dus minder uitstoten, zijn er andere systeem-specifieke eigenschappen om rekening mee te houden. Het is belangrijk om te berekenen welke diameter en lengte rookkanaal moet worden toegepast, om op de juiste manier de rookgassen te kunnen afvoeren. Een rookkanaal voor een houtkachel moet zo worden geïnstalleerd dat er altijd sprake is van een natuurlijke trek. Mede hierom is het noodzakelijk om het rookkanaal boven de nok van het dak te laten uitkomen. Pelletkachels en -ketels maken gebruik van een ventilator om de rookgassen via het rookkanaal af te voeren. Ook daarbij speelt de natuurlijke trek een belangrijke rol voor de levensduur en werking van het toestel.”

Juiste plaatsing is woningafhankelijk

De juiste plaatsing is bovenal woningafhankelijk, geeft Peter tot slot aan. “Belangrijk is dat het rookkanaal geen verstorende werking heeft voor de omgeving. Je dient rekening te houden met omliggende bebouwing en bebossing. Bij niet-vrijstaande woningen moet er altijd een zekere afstand worden gehouden van de buren, nabijgelegen ramen en ventilatieopeningen. Al deze factoren tezamen vragen om een op maat gemaakt installatieplan.”

Bij Gasvrij denken we graag met je mee over de plaatsingsmogelijkheden bij de installatie van een rookkanaal. Gasvrij werkt samen met Dakbeheer Culemborg voor de plaatsing van de rookkanalen.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

[gravityform id="4" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper gform-theme--no-framework' data-form-theme='legacy' data-form-index='1' id='gform_wrapper_4' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_4' action='/rookkanaal-pelletkachel-pelletketel-installeren/' data-formid='4' > <div class='gform-body gform_body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_5" class="gfield gfield--type-html gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_5"><img style="max-width:100%;display:inline;border-style:solid;border-color:#ffffff;border-top-left-radius:0px;border-top-right-radius:0px;border-bottom-right-radius:0px;border-bottom-left-radius:0px;border-top-width:0px;border-right-width:0px;border-bottom-width:0px;border-left-width:0px;box-shadow:0px 0px 0px 0px #ffffff;opacity:1;width:100%" src="https://a.optmnstr.com/users/de31f09ace83/images/c858caa7ebb01545302030-popup-downloads-header.jpg" alt=""></li><li id="field_4_7" class="gfield gfield--type-html inf-cross gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_7"><svg viewBox="0 0 1792 1792" style="display:block;height:26px;width:26px"><path d="M1490 1322q0 40-28 68l-136 136q-28 28-68 28t-68-28l-294-294-294 294q-28 28-68 28t-68-28l-136-136q-28-28-28-68t28-68l294-294-294-294q-28-28-28-68t28-68l136-136q28-28 68-28t68 28l294 294 294-294q28-28 68-28t68 28l136 136q28 28 28 68t-28 68l-294 294 294 294q28 28 28 68z"></path></svg></li><li id="field_4_4" class="gfield gfield--type-html gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_4"><h3>Download Productinformatie</h3> Mis niks. Vul je naam en e-mail adres in om alle uitgebreide informatie van onze gasvrije systemen te bekijken...</li><li id="field_4_1" class="gfield gfield--type-name gfield_contains_required field_sublabel_hidden_label gfield--no-description field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label gform-field-label gfield_label_before_complex' >Voornaam<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_complex ginput_container ginput_container--name no_prefix has_first_name no_middle_name no_last_name no_suffix gf_name_has_1 ginput_container_name gform-grid-row' id='input_4_1'> <span id='input_4_1_3_container' class='name_first gform-grid-col gform-grid-col--size-auto' > <input type='text' name='input_1.3' id='input_4_1_3' value='' aria-required='true' placeholder='Vul je voornaam in' /> <label for='input_4_1_3' class='gform-field-label gform-field-label--type-sub hidden_sub_label screen-reader-text'>Voornaam</label> </span> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gfield--type-email gfield_contains_required field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_4_2' >E-mailadres<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' class='medium' placeholder='Vul je e-mail adres in' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_6" class="gfield gfield--type-hidden gform_hidden field_sublabel_below gfield--no-description field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_6"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_6' id='input_4_6' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='' /></div></li><li id="field_4_8" class="gfield gfield--type-honeypot gform_validation_container field_sublabel_below gfield--has-description field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_8"><label class='gfield_label gform-field-label' for='input_4_8' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_8' id='input_4_8' type='text' value='' /></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_8'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Download direct' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} window["gf_submitting_4"]=true; ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} window["gf_submitting_4"]=true; jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsIjA4ZjAyZDI2YTIzNGE0NjM0MjY1ZWE2YTIyMGUxOWEzIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> <p style="display: none !important;"><label>&#916;<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_3" name="ak_js" value="174"/><script>document.getElementById( "ak_js_3" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p></form> </div><script type="text/javascript"> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://www.gasvrij.nu/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://www.gasvrij.nu/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);gform.utils.trigger({ event: 'gform/postRender', native: false, data: { formId: 4, currentPage: current_page } });} );} ); </script>